گروه صنعتی گازار از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت های شغلی یکسان برای عموم دانش آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی متمایزی را ایجاد کند و در همین راستا توسعه دهد. حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به ما است . کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است. شما برای پیوستن به ما، می توانید به جدولِ فرصت های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه های سازمانی متعارف در این مجموعه با شما تماس گرفته خواهد شد.
مشخصات فردی

توضیح : ذکر حداقل یک شماره تماس، به منظور ایجاد امکان برقراری ارتباط، الزامی است.
عکس پرسنلی
توضیح : لطفا عکس پرسنلی خود را با حجم کمتر از 100 کیلوبایت در محل مربوطه الصاق نمایید.

سوابق تحصیلی

سوابق کاری 1

سوابق کاری 2

سوابق کاری 3

میزان آشنایی با زبان های خارجی

سایر

لطفا درصورت تمایل، رزومه شخصی خود را با فرمت PDF الصاق نمایید.